ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
สพป.สข เขต1
E-money สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8980004
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8979994

 

 
 
วันนี้: 167 คน
ทั้งหมด: 35434 คน
 
 
 

 
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน มีนาคม 2557
โดย: ฝ่ายวชิาการ วันที่:2014-02-27 10:18:25
 วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน
โดย: ฝ่ายวิชากร วันที่:2014-02-21 12:10:04
 งบดุล งบกำไรขาดทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-02-21 11:28:45
 การโอนเงินรอตรวจสอบเกินสิบปี เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-02-20 16:21:32
 การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลา 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-02-20 16:21:04
 การโอนเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลา 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรองของส
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-02-20 16:20:23
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-02-20 09:56:09
 รายละเอียดเงินรอตรวจสอบธนาคาร
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-01-21 11:35:40
 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557 เพิ่มเติม
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-01-21 08:42:02
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2556
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2014-01-06 11:29:00
 

   
00259    (0/1) 23 เม.ย. 2557
00258  การกู้สามัญ  (1/44) LE 22 เม.ย. 2557
00257  สอบถามการกู้สามัญค่ะ  (1/35) สงสัย 22 เม.ย. 2557
00256  กู้เงินฉุกเฉิน  (1/47) พิชญ์สินี 21 เม.ย. 2557
00255  การคิดเงินคงเหลือ  (1/31) ธัญฑิกา 21 เม.ย. 2557
00254  การกู้เงินครั้งใหม่  (0/91) 8i^ 20 เม.ย. 2557
00253  การกู้เพื่อการรักษาพยาบาล  (1/56) ผู้สงสัย 18 เม.ย. 2557
00252  การกู้สามัญครั้งใหม่  (1/208) ครูเอกชน 16 เม.ย. 2557
00251  กู้หุ้น  (2/131) เซลล์ 16 เม.ย. 2557
00250  กู้เพื่อการลงทุน  (1/81) พนักงาน 13 เม.ย. 2557
00249  ระเบียบการกู้สามัญ  (1/160) อัจฉรา 13 เม.ย. 2557
00248  กู้สามัญ23511  (1/91) สมาชิก 23511 12 เม.ย. 2557
00247  สวัสดิการ  (1/91) สมาชิก 12 เม.ย. 2557
00246  การกู้สามัญ  (1/156) นางอุไรวัลย์ วรจินต์ 10 เม.ย. 2557
00245  การกู้เงินของสมาชิก  (0/154) สมาชิกสหกรณ์ 10 เม.ย. 2557
00244  การกู้เงินของสมาชิก  (0/79) สมาชิกสหกรณ์ 10 เม.ย. 2557
00243  การกู้เงินเพื่อปลดหนี้ ชพค.   (0/154) สมาชิกสหกรณ์ 10 เม.ย. 2557
00242  การปริ้นใบเสร็จรับเงิน  (2/106) ... 09 เม.ย. 2557
00241  การแก้ระเบียบสหกรณ์  (0/123) สมาชิกรุ่นกลาง 09 เม.ย. 2557
00240  นามสกุลของผู้รับผลประโยชน์ไม่ถูกต้อง  (1/56) อรพินท์ อินนุกูล 08 เม.ย. 2557
   
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 
   
 
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่1/2557
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556
 
   
 
งานวันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
 
   
 
การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศวันที่ 16 พ.ย. 56
 
   
 
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 11พ.ย.56
 
   
 
ยินดีต้อนรับคณะจากโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่3
 
   
 
โครงการรักห่วงใยหลังวัยเกษียณ
 
   
 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมศํกยภาพผู้เรียน
 

 

  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายนิคม แก้วมณี

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายอาวุธ มหาสวัสดิ์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
ใบเสร็จเดือน มี.ค. 57 สามารถพิมพ์ได้ 1 เม.ย.57
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 2.75
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
 สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
Apycom jQuery Menus