กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 140 คน
ทั้งหมด: 219717 คน
 
 
 

 
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-05-26 11:14:31
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-05-26 11:13:46
 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมภาค จังหวัดสงขลา เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
โดย: admin วันที่:2016-05-25 09:53:57
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน พฤษภาคม 2559
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-05-13 14:17:08
 โครงการสานฝันสู่สมาชิกสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-05-09 08:44:11
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การสอบราคาการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
โดย: admin วันที่:2016-04-19 11:06:03
 ระเบียบฯ เรื่องยกเลิกระเบียบว่าด้วยการทำบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ.2544 พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-04-18 15:55:28
 ประกาศฯ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
โดย: admin วันที่:2016-04-18 15:54:42
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน เมษายน 2559
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-03-31 09:28:29
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-03-25 11:19:20
 

   
01536  สอบถามกู้เพิ่มสามัญ  (0/7) ครูชัย 28 พ.ค 2559
01535  กู้สามัญเพิ่ม  (0/6) ครูต้อมติ่ง 27 พ.ค 2559
01534  ฉุกเฉิน  (1/27) ครูทราย 26 พ.ค 2559
01533  การค้ำ  (1/50) 25 พ.ค 2559
01532  กู้พิเศษเพิ่ม  (0/41) pat 25 พ.ค 2559
01531  กู้สามัญ  (0/79) พนง 23 พ.ค 2559
01530  กู้สามัญเพิ่ม  (1/63) ครู 23 พ.ค 2559
01529  สมาชิกถึงแก่กรรม  (1/79) ครูทิ้ง 22 พ.ค 2559
01528  ฉฉ  (0/45) ครูทราย 22 พ.ค 2559
01527  กู้พิเศษซื้อบ้าน  (1/76) 21 พ.ค 2559
   
 

 
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5-6 พฤษภาคม 2559
 
   
 
กรรมการ ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่ ดูงานศึกษาดูงานระบบโปรแกรม online ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประปี2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 9 เมษายน 2559
 
   
 
การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการสานฝันสู่ธนาคารโรงเรียน
 
   
 
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 
   
 
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
 
   
 
การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก 12 ธันวาคม 2558
 
   
 
ผู้แทน สอ.ครูสงขลา ร่วมประชุมแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 
   
 
ดร. ชูสิน วรเดช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใ
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

  • นายถนอม สุขคำ

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายสุพัฒ แสงจันทร์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษ หุ้น

6.25
5.75
5.50
5.75
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.75
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝาก     100,000 -    299,999 2.50
ฝาก     300,000 -    599,999 2.75
ฝาก     600,000 -    999,999 3.25
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus