กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 139 คน
ทั้งหมด: 368850 คน
 
 
 

 
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจฯ
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-08-17 15:26:07
 รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเงินโบนัสสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2560
โดย: admin วันที่:2017-08-17 15:16:21
 ประกาศสมาชิกยังไม่ได้รับสวัสดิการเงินโบนัสสมาชิกอาวุโส ประจำปี2560
โดย: admin วันที่:2017-08-08 15:22:18
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
โดย: admin วันที่:2017-08-02 15:39:13
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-08-01 09:38:47
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคม
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-08-01 09:38:09
  (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กกรม เรียกเก็บเดือน กรกฎาคม 2560
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-07-31 10:21:14
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสหกรณ์สู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่:2017-07-25 11:28:19
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
โดย: admin วันที่:2017-07-18 13:54:22
 ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการพิเศษ
โดย: admin วันที่:2017-07-18 13:22:18
 

   
02321  การกู้หุ้น หลัง กู้สามัญ มาครบ 1ปี  (0/11) TX 22 ส.ค. 2560
02320  การนับอายุสมาชิกสหกรณ์  (0/36) นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ 22 ส.ค. 2560
02319  กู้สามัญเพิ่ม  (0/10) ครูเอกชน 22 ส.ค. 2560
02318  การกู้สามัญ  (0/11) 27791 22 ส.ค. 2560
02317  สอบถามค่ะ  (0/18) 22 ส.ค. 2560
02316  กู้การศึกษา  (0/24) ครูนาวีค่ะ 21 ส.ค. 2560
02315  สวัสดิการเงินโบนัสสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2560  (4/135) สมาชิก 21 ส.ค. 2560
02314  สอบถามการกู้ฉุนเฉินแบบATM  (1/54) ครูน้อยๆ 21 ส.ค. 2560
02313  คนค้ำกูสามัญ  (1/41) 1 21 ส.ค. 2560
02312  การกู้เงิน  (1/49) ครูไก่ 20 ส.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 19 สิงหาคม 2560
 
   
 
โครงการพัฒนานักสหกรณ์ สู่มืออาชีพ
 
   
 
สหกรณ์สัญจร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
 
   
 
สหกรณ์สัญจร การประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สงขลาเขต2
 
   
 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์สัญจร ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 31 พฤษภาคม 2560
 
   
 
ประธานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ฯ
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจร 15 พฤษภาคม 2560
 
   
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 
   
 
กิจกรรมพัฒนาองค์กร 7-8 เมษายน 2560
 

 

 
  • นายเทียน ตันติวิริยภาพ

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

  • นายถนอม สุขคำ

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายสุพัฒ แสงจันทร์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษหุ้นค้ำประกัน

6.25
5.75
5.50
5.75
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.75
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝาก     100,000 -    299,999 2.50
ฝาก     300,000 -    599,999 2.75
ฝาก     600,000 -    999,999 3.25
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.50
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.75

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE