สหกรณ์ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสมาชิกเกษียณอายุงานประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา, สมาชิกที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านเมือวันที่ 15 กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
สพป.สข เขต1
E-money สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004

 

 
 
วันนี้: 116 คน
ทั้งหมด: 66497 คน
 
 
 

 
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2014-09-17 08:55:39
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
โดย: admin วันที่:2014-09-13 14:59:05
 โครงการประชุมสมาชิกเกษียณอายุงานประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-09-11 16:10:22
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่องการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
โดย: admin วันที่:2014-09-11 09:34:27
 โครงการออมทรัพย์ความดี
โดย: admin วันที่:2014-09-10 10:30:20
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน)
โดย: admin วันที่:2014-09-08 15:25:57
 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-09-01 16:33:51
 สมัครผู้แทนสมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.สข. 1,2,3 และหน่วยสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2014-08-29 11:00:48
 การทำ MOU กับธนาคารออมสิน
โดย: admin วันที่:2014-08-28 09:13:34
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯรายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กันยายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-08-25 11:26:51
 

   
00498  การเปลี่ยนแปลงผู้กู้กรณีหลักทรัพย์เดิม  (1/17) นายบุญเริง จันทนุพงศ์ 18 ก.ย. 2557
00497  กู้ฉุกเฉิน  (1/31) เอ 18 ก.ย. 2557
00496  ขอบคุณค่ะ  (0/21) สมาชิกสหกรณ์ 17 ก.ย. 2557
00495  คู่สมรสอายู 48ปี สมัครสมาชิกฌาปนกิจ ประเภท ข ได้ไหม  (1/28) สมาชิกสามัญ 16 ก.ย. 2557
00494  สอบถามค่ะ  (1/71) สมาชิกสหกรณ์ 15 ก.ย. 2557
00493  เดือดร้อนจริงๆ  (1/147) ครูผู้เดือดร้อน 15 ก.ย. 2557
00492  ขอสอบถามค่ะ  (1/67) ครูน้อย 14 ก.ย. 2557
00491  การคิดดอกเบี้ย  (2/70) สมาชิก 14 ก.ย. 2557
00490  เงินค่าคลอดบุตร  (1/48) ครูริน 12 ก.ย. 2557
00489  สอบถามการกู้กรณีต้องเพิ่มหุ้น  (0/93) ครูนู 12 ก.ย. 2557
   
 

 
 
   
 
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขต
 
   
 
เสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก
 
   
 
ชสอ.ร่วมกับ ชสต. มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
สหกรณ์เข้าร่วมบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา
 
   
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิตรับมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายนิคม แก้วมณี

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายอาวุธ มหาสวัสดิ์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 2.75
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
 สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
Apycom jQuery Menus