ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
สพป.สข เขต1
E-money สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004

 

 
 
วันนี้: 198 คน
ทั้งหมด: 56340 คน
 
 
 

 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
โดย: admin วันที่:2014-07-30 14:03:09
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง วันหยุดเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
โดย: admin วันที่:2014-07-29 16:16:47
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2014-07-29 16:15:50
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เรื่องให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2014-07-22 16:06:45
 สสอค. และ สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก
โดย: admin วันที่:2014-07-17 10:12:49
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
โดย: admin วันที่:2014-07-08 14:29:31
 สมาคมฌาปนกิจ รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กรกฎาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-06-27 09:58:33
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมาคม
โดย: admin วันที่:2014-06-17 11:48:21
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาช
โดย: admin วันที่:2014-06-17 11:45:58
 ด่วน! สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)เพิ่มเติม
โดย: admin วันที่:2014-05-30 15:23:33
 

   
00413  กู้สามัญ  (0/21) ครูเก่า 31 ก.ค. 2557
00412  กู้ฉุกเฉิน  (0/19) ครูอุ้ม 30 ก.ค. 2557
00411  สอบถามเงินกู้สามัญ  (0/42) สมาชิกสหกรณ์ 30 ก.ค. 2557
00410  กู้สามัญ  (1/56) เอกชน 29 ก.ค. 2557
00409  ฝากเงินออนไลน์เข้าบัญชี  (1/26) ออนไลน์ 29 ก.ค. 2557
00408  การดูยอดเรียกเก็บ  (1/31) ผู้สงสัย 29 ก.ค. 2557
00407  การกุ้สามัญ  (0/70) Phattanan 28 ก.ค. 2557
00406  กู้หุ้น  (1/53) ครูเอกชน 28 ก.ค. 2557
00405  กู้การศึกษา  (1/43) ครูนาทวี 28 ก.ค. 2557
00404  ใบเสร็จสหกรณ์  (1/87) ครูพัทลุง 25 ก.ค. 2557
00403  ขอรหัสเข้าสู่ระบบไม่ได้  (1/27) เจริญ อินนุกูล 25 ก.ค. 2557
00402  การปรับโครงสร้างหนี้  (1/71) ครู 24 ก.ค. 2557
00401  การกู้เพิ่ม  (0/113) 22 ก.ค. 2557
00400  การกู้สามัญเพิ่ม  (1/130) สมาชิก21972 22 ก.ค. 2557
00399  สอบถามค่ะ  (1/103) ครู 22 ก.ค. 2557
00398  กู้ฉุกเฉิน  (1/123) คร 20 ก.ค. 2557
00397  การกู้เงิน  (1/170) คนไม่เคยกู้ 18 ก.ค. 2557
00396  สอบถามค่ะ  (1/110) ao 17 ก.ค. 2557
00395  กู้สามัญ  (1/170) ครูโจ 17 ก.ค. 2557
00394  เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์  (1/62) สมาชิก 16 ก.ค. 2557
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก
 
   
 
ชสอ.ร่วมกับ ชสต. มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
สหกรณ์เข้าร่วมบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา
 
   
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิตรับมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
ผู้แทนธ.ออมสินสาขาสำนักงานใหญ่ ได้เข้าพบคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
 
   
 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเยี่ยมกรรมการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
 
   
 
การประชุมสัมมนาสามฝ่าย 4-5 พฤษภาคม 2557
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 
   
 
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่1/2557
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556
 

 

  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายนิคม แก้วมณี

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายอาวุธ มหาสวัสดิ์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   ใบเสร็จประจำเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป สหกรณ์ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 2.75
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
 สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
Apycom jQuery Menus