กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 430 คน
ทั้งหมด: 307069 คน
 
 
 

 
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กุมภาพันธ์ 2560
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-02-02 11:17:25
 ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2017-01-27 14:34:31
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-01-26 16:19:50
 ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-01-26 16:19:31
 รายชื่อผู้สมัครประธาน กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: admin วันที่:2017-01-23 10:08:07
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2017-01-18 15:57:44
 ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: admin วันที่:2017-01-16 09:11:13
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน มกราคม 2560
โดย: สมาคมฯ วันที่:2017-01-05 09:39:48
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ประจำปี
โดย: admin วันที่:2016-12-29 15:21:44
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2016-12-29 15:18:15
 

   
01986  สอบถามกฏระเบียบการกู้ใหม่  (0/7) 19 ก.พ. 2560
01985  การกู้สามัญ  (0/7) ครู 19 ก.พ. 2560
01984  กู้สามัญเพิ่ม  (0/10) ครูส. 19 ก.พ. 2560
01983  กู้ฉุกเฉิน   (0/60) ครู 17 ก.พ. 2560
01982  การขอเลี่ยนแปลงโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินเดือน  (0/108) ครูอำเภอระโนด 17 ก.พ. 2560
01981  สอบถามการกู้  (0/29) ครูเอกชน25752 16 ก.พ. 2560
01980  สอบถามการกู่้สามัญ  (0/31) ครูสาว 16 ก.พ. 2560
01979  สมุดสหกรณ์หาย  (0/36) ครูยา 16 ก.พ. 2560
01978  การกู้ฉุกเฉิน  (0/44) ครูบ้านนอก 16 ก.พ. 2560
01977  สอบถามการกู้สามัญ  (1/73) ครูสุ 16 ก.พ. 2560
   
 

 
 
   
 
บรรยากาศการประชุมหัวหน้ากลุ่มเลือกตั้ง
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ศึกษาดูงาน
 
   
 
โครงการรักและห่วงใยหลังวัยเกษียณ
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศ 16 กรกฎาคม 2559
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศ 18 มิถุนายน 2559
 
   
 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่บุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
 
   
 
บรรยากาศประชุมใหญ่วิสามัญ 5 มิถุนายน 2559
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5-6 พฤษภาคม 2559
 
   
 
กรรมการ ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่ ดูงานศึกษาดูงานระบบโปรแกรม online ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประปี2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

  • นายถนอม สุขคำ

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายสุพัฒ แสงจันทร์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษหุ้นค้ำประกัน

6.25
5.75
5.50
5.75
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.75
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝาก     100,000 -    299,999 2.50
ฝาก     300,000 -    599,999 2.75
ฝาก     600,000 -    999,999 3.25
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE