สมาชิกที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านเมือวันที่ 15 กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
สพป.สข เขต1
E-money สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004

 

 
 
วันนี้: 222 คน
ทั้งหมด: 82582 คน
 
 
 

 
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน พฤศจิกายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-11-19 11:27:27
 กำหนดการ โครงการสัมมนาประชุมผู้แทนสมาชิก ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 22
โดย: admin วันที่:2014-11-17 10:06:01
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ประจำปี
โดย: admin วันที่:2014-11-03 14:25:33
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
โดย: admin วันที่:2014-11-03 14:24:51
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯเรื่องให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2014-10-13 14:57:37
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯรายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน ตุลาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-09-26 11:35:49
 โครงการออมทรัพย์ออมความดี
โดย: admin วันที่:2014-09-10 10:30:20
 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-09-01 16:33:51
 การทำ MOU กับธนาคารออมสิน
โดย: admin วันที่:2014-08-28 09:13:34
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เรื่องให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2014-07-22 16:06:45
 

   
00603  หยุด! ทำให้ผู้อื่นเสียหาย  (0/29) คนซื่อสัตย์ 28 พ.ย. 2557
00602  สอบถามกู้สามัญ  (0/78) ครู 26 พ.ย. 2557
00601  ผู้รับผลประโยชน์  (1/53) ผู้รับผลประโยชน์ 25 พ.ย. 2557
00600  กู้ฉุกเฉิน  (1/66) สมาชิกเก่า 24 พ.ย. 2557
00599  ขอคำปรึกษา  (0/93) Usa 23 พ.ย. 2557
00598    (0/10) ไพรญา สุทธิโภชน์ 22 พ.ย. 2557
00597  กู้สามัญ  (1/80) วนิษา 22 พ.ย. 2557
00596  การส่งเงินกู้สามัญ  (1/95) ครูคส.1 20 พ.ย. 2557
00595  กู้สามัญเพิ่ม  (1/95) ครู คศ. 1 20 พ.ย. 2557
00594  ขอกู้สามัญเพิ่ม  (1/107) ครูเอกชน 20 พ.ย. 2557
   
 

 
 
   
 
ประมวลภาพโครงการประชุมผู้แทนสมาชิก วันเสาร์ที่ 22พฤศจิกายน 2557
 
   
 
ครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
 
   
 
สอ.ตำรวจกระบี่เยี่ยมชม
 
   
 
โครงการประชุมสมาชิกเกษียณอายุงานประจำปี 2557
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบรถเข็นแก่สมาชิก
 
   
 
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขต
 
   
 
เสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก
 
   
 
ชสอ.ร่วมกับ ชสต. มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
สหกรณ์เข้าร่วมบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายนิคม แก้วมณี

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายอาวุธ มหาสวัสดิ์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 2.75
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
 สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
Apycom jQuery Menus