กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 187 คน
ทั้งหมด: 167964 คน
 
 
 

 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่องการเลือกตั้งทดแทนกรรมการดำเนินการที่ว่างล
โดย: admin วันที่:2015-12-01 15:03:18
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่องการเลือกตั้งทดแทนผู้ตรวจสอบกิจการที่ว่างลง
โดย: admin วันที่:2015-12-01 15:02:21
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน พฤศจิกายน 2558
โดย: admin วันที่:2015-11-16 09:06:33
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
โดย: admin วันที่:2015-11-12 09:18:05
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
โดย: admin วันที่:2015-11-12 09:15:03
 ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่2559
โดย: admin วันที่:2015-11-12 09:08:10
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2015-10-01 10:05:21
 ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2015-10-01 10:04:57
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน ตุลาคม 2558
โดย: admin วันที่:2015-10-01 09:57:55
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กันยายน 2558
โดย: a วันที่:2015-10-01 09:56:18
 

   
01191  กู้สามัญ  (0/0) ครูน้อง 01 ธ.ค. 2558
01190  การฝากเงิน  (0/18) ครู 30 พ.ย. 2558
01189  สอบถามค่ะ เพื่อความแน่ใจค่ะ  (1/40) สมาชิกจ้า 30 พ.ย. 2558
01188  สอบถามการกู้สามัญ  (1/75) ครูเขต 3 27 พ.ย. 2558
01187  ปรับโครงสร้างหนี้  (1/91) ครู 26 พ.ย. 2558
01186  สอบถามการกู้สามัญเพิ่ม  (0/66) สมาชิก 25 พ.ย. 2558
01185  กู้สามัญ  (1/71) สมาชิก 25 พ.ย. 2558
01184  ตรวจสอบการเป็นสมาชิกกองทุน  (1/53) วิลาศ ทองญวน 25 พ.ย. 2558
01183  กู้ฉุกเฉินเพิ่ม  (2/106) ครูน้อย 23 พ.ย. 2558
01182  กู้ฉุกเฉิน  (1/82) ครู 23 พ.ย. 2558
   
 

 
 
   
 
ผู้แทน สอ.ครูสงขลา ร่วมประชุมแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 
   
 
ดร. ชูสิน วรเดช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใ
 
   
 
โครงการประชุมสมาชิกเกษียณอายุงาน ประจำปี 2558
 
   
 
สส.ชสอ. สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่องการสร้างสวัสดิการ
 
   
 
โครงการต่อเนื่องการจัดทำ CQA เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เรื่องการสร้างวินัยทางการเงินและการเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม
 
   
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ โรงแรมวีว่า
 
   
 
สอ.ครูสตูล ศึกษาดูงานและร่วมสัมมนากับ สอ.ครูสงขลา
 
   
 
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
 
   
 
สหกรณ์จังหวัดยะลา นำคณะนักเรียนศึกษาดูงาน
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายพชร มิ่งแก้ว

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • ดร.ชูสิน วรเดช

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus