ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
สพป.สข เขต1
E-money สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004

 

 
 
วันนี้: 227 คน
ทั้งหมด: 61563 คน
 
 
 

 
 การทำ MOU กับธนาคารออมสิน
โดย: admin วันที่:2014-08-28 09:13:34
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯรายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กันยายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-08-25 11:26:51
 ใบสมัคร ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2014-08-05 13:45:35
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
โดย: admin วันที่:2014-08-04 11:00:43
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2014-07-29 16:15:50
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เรื่องให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2014-07-22 16:06:45
 สสอค. และ สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก
โดย: admin วันที่:2014-07-17 10:12:49
 สมาคมฌาปนกิจ รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กรกฎาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-06-27 09:58:33
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาช
โดย: admin วันที่:2014-06-17 11:45:58
 ด่วน! สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)เพิ่มเติม
โดย: admin วันที่:2014-05-30 15:23:33
 

   
00449  สอบถามค่ะ  (0/1) สมาชิก 28 ส.ค. 2557
00448  กู้หุ้น  (0/6) อรวรรณ. กาฬจันโท 28 ส.ค. 2557
00447  กู้ซื้อบ้าน  (0/24) นันท์ 28 ส.ค. 2557
00446  กู้สามัญ  (0/33) พนักงานราชการ 27 ส.ค. 2557
00445  คนค้ำ  (1/38) เอกชน 27 ส.ค. 2557
00444  กู้สามัญ  (2/46) gead 26 ส.ค. 2557
00443  กู้สามัญ  (2/81) สมาชิก 25 ส.ค. 2557
00442  กู้สามัญ  (1/74) 23 ส.ค. 2557
00441  กู้หุ้น  (1/90) ครู 21 ส.ค. 2557
00440  สวัสดิการของสหกรณ์  (1/117) ไพ 20 ส.ค. 2557
00439  สอบถามเกี่ยวกับการกู้   (1/145) สิ 19 ส.ค. 2557
00438  ขอเปลี่ยนแปลงการฝากเงินทวีสิน  (1/77) จิรา พลศรี 18 ส.ค. 2557
00437  กู้สามัญ  (1/130) สา 18 ส.ค. 2557
00436  กู้ฉุกเฉินเพิ่มเติม  (3/122) 17 ส.ค. 2557
00435  สอบถามค่ะ  (1/117) สมาชิก 15 ส.ค. 2557
00434  การกู้เพื่อซื้อรถ  (1/155) สมาชิก 14 ส.ค. 2557
00433  กู้ฉุกเฉิน  (1/117) พนักงานราชการครู 14 ส.ค. 2557
00432  สอบถามการกู้สามัญ  (1/154) ครู 13 ส.ค. 2557
00431  การกู้ฉุกเฉิน  (0/108) ครูนาวี 12 ส.ค. 2557
00430  แจกเสื้อ  (1/146) นางจิรภัทร บัวอนนท์ 12 ส.ค. 2557
   
 

 
 
   
 
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขต
 
   
 
เสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก
 
   
 
ชสอ.ร่วมกับ ชสต. มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
สหกรณ์เข้าร่วมบรรยายให้กับสมาชิกสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา
 
   
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิตรับมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
ผู้แทนธ.ออมสินสาขาสำนักงานใหญ่ ได้เข้าพบคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
 
   
 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเยี่ยมกรรมการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
 
   
 
การประชุมสัมมนาสามฝ่าย 4-5 พฤษภาคม 2557
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 

 

  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายนิคม แก้วมณี

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายอาวุธ มหาสวัสดิ์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 2.75
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
 สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
Apycom jQuery Menus