กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 14 คน
ทั้งหมด: 242533 คน
 
 
 

 
 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-08-03 15:57:20
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน สิงหาคม 2559
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-08-03 11:38:59
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-07-28 16:03:03
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-07-28 16:00:42
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน กรกฎาคม 2559
โดย: สมาคมฯ วันที่:2016-07-05 09:28:10
 ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
โดย: admin วันที่:2016-06-28 15:25:50
 ประกาศหยุดทำการวันรายออิฎิ้ลฟิตรี
โดย: admin วันที่:2016-06-28 13:52:03
 แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
โดย: admin วันที่:2016-06-22 10:19:57
 ประกาศ ! โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โดย: admin วันที่:2016-06-14 13:57:09
 แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย: admin วันที่:2016-06-09 11:35:46
 

   
01674  ขอสิทธิให้คนโสดบ้างสิค่ะ  (0/13) ครูทวงสิทธิ 28 ส.ค. 2559
01673  สอบถาม  (0/21) ครูสงขลา 26 ส.ค. 2559
01672  สมุดบัญชีหาย  (0/19) คุณครู 25 ส.ค. 2559
01671  สอบถามค่ะ  (0/58) กานจเนศ 22 ส.ค. 2559
01670  สอบถามคะ  (0/67) นางสาวปภสร พูลจันทร์ 22 ส.ค. 2559
01669  กู้ฉุกเฉิน  (0/108) ครูใหญ่ 19 ส.ค. 2559
01668  กู้สามัญ  (0/88) เอกชน 19 ส.ค. 2559
01667  ดอกเบี้ย  (0/68) สมาชิก 18 ส.ค. 2559
01666  เงินกู้ประเภทต่างๆ  (0/91) สมาชิกครูสงขลา 18 ส.ค. 2559
01665  กู้สามัญเพิ่ม  (0/69) สิราณี 17 ส.ค. 2559
   
 

 
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศ 16 กรกฎาคม 2559
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศ 18 มิถุนายน 2559
 
   
 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่บุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
 
   
 
บรรยากาศประชุมใหญ่วิสามัญ 5 มิถุนายน 2559
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5-6 พฤษภาคม 2559
 
   
 
กรรมการ ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่ ดูงานศึกษาดูงานระบบโปรแกรม online ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประปี2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 9 เมษายน 2559
 
   
 
การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการสานฝันสู่ธนาคารโรงเรียน
 
   
 
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

  • นายถนอม สุขคำ

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายสุพัฒ แสงจันทร์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษหุ้นค้ำประกัน

6.25
5.75
5.50
5.75
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.75
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ฝาก     100,000 -    299,999 2.50
ฝาก     300,000 -    599,999 2.75
ฝาก     600,000 -    999,999 3.25
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus