กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 269 คน
ทั้งหมด: 135652 คน
 
 
 

 
 ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ
โดย: สมาคมฯ วันที่:2015-06-10 14:24:45
 ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: สมาคมฯ วันที่:2015-06-10 14:24:02
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจฯ
โดย: สมาคม วันที่:2015-06-10 14:23:13
 รายชื่อสมาชิกได้รับสวัสดิการเงินโบนัสสมาชิกอาวุโส
โดย: admin วันที่:2015-06-09 14:33:39
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2015-06-05 15:37:19
 ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: สมาคมฯ วันที่:2015-06-05 15:36:00
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน มิถุนายน 2558
โดย: สมาคมฯ วันที่:2015-06-05 09:52:41
 ประกาศฯ การสอบราคาการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
โดย: admin วันที่:2015-05-11 15:25:39
 ประกาศฯ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558
โดย: admin วันที่:2015-05-11 14:02:06
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน เมษายน 2558
โดย: admin วันที่:2015-04-21 14:38:35
 

   
00973  กู้สร้างบ้าน  (0/3) พนักงานราชการ 06 ก.ค. 2558
00972  สอบถามค่ะ  (0/15) ครู21292 06 ก.ค. 2558
00971  สอบถามค่ะ  (0/6) ครู21292 06 ก.ค. 2558
00970  สอบถามค่ะ  (0/5) ครู21292 06 ก.ค. 2558
00969  รหัส 27487 เป็นสมาชิก 6เดือน จะใช้หลักทรัพย์ในการกู้ สา...  (1/20) 06 ก.ค. 2558
00968   ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รหัส 7148จะกู้ได้ประมาณเท่าไร  (0/14) ครู 06 ก.ค. 2558
00967  เป็นสมาชิก 6เดือน สามารถใช้หลักทรัพย์ในการกู้ได้มั้ย  (1/21) น.ส นิตยา แก้วแจ่มจันทร์ๆ 06 ก.ค. 2558
00966  ถ้ายื่นหลักฐานการคลอดบุตร มีระยะเวลากี่วันค่ะ และเตรียม...  (0/12) ครูเอกชน 06 ก.ค. 2558
00965  เปิดทำการวันเสาร์  (0/28) ครูน้อย 06 ก.ค. 2558
00964  กู้ฉุกเฉิน  (1/28) ครู 06 ก.ค. 2558
   
 

 
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เรื่องการสร้างวินัยทางการเงินและการเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม
 
   
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ โรงแรมวีว่า
 
   
 
สอ.ครูสตูล ศึกษาดูงานและร่วมสัมมนากับ สอ.ครูสงขลา
 
   
 
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
 
   
 
สหกรณ์จังหวัดยะลา นำคณะนักเรียนศึกษาดูงาน
 
   
 
กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านCQA
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
 
   
 
วันที่ 4 พ.ค. 58 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพยครูสงขลา
 
   
 
คณะจากธ.ออมสิน ได้เข้าพบคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อจัดโครงการอบรมวินัยทางการเงินและสร้างอาชีพเสริมฯ
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ณ โรงแรมราชมังคลาพา
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายพชร มิ่งแก้ว

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • ดร.ชูสิน วรเดช

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 3.00
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
  
 
 
 
Apycom jQuery Menus