กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 081-8980004
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 321 คน
ทั้งหมด: 120376 คน
 
 
 

 
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน เมษายน 2558
โดย: admin วันที่:2015-04-21 14:38:35
 กำหนดการ โครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย: admin วันที่:2015-03-30 09:56:15
 รายละเอียดโครงการส่งเสริมการออม
โดย: admin วันที่:2015-03-24 09:45:33
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2015-03-19 09:23:07
 ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2015-03-19 09:21:43
 รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือน มีนาคม 2558
โดย: admin วันที่:2015-03-19 09:19:57
 ชี้แจงกรณีข่าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
โดย: ฝ่ายวิชาการ วันที่:2015-03-11 15:57:41
 การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลา 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2015-02-23 14:54:42
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558
โดย: admin วันที่:2015-02-17 09:04:40
 ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2015-02-03 11:02:36
 

   
00854  กู้สามัญ  (0/8) ครูผู้น้อย 28 เม.ย. 2558
00853  สอบถาม  (0/19) สงขลส 27 เม.ย. 2558
00852  กู้ฉุกเฉิน รบกวนตอบด่วนค่ะจะเข้าไปอังคารนี้  (1/74) ครูชายแดน 26 เม.ย. 2558
00851  กู้ฉุกเฉิน  (0/56) nn 26 เม.ย. 2558
00850  การกู้สามัญ  (0/76) ครู 25 เม.ย. 2558
00849  กู้สามัญ  (0/32) GREEN 25 เม.ย. 2558
00848  กู้สามัญเพิ่ม  (0/49) สุ 25 เม.ย. 2558
00847  กู้สามัญ  (1/51) 22560 24 เม.ย. 2558
00846  สอบถามค่ะ  (1/68) สงขลา 24 เม.ย. 2558
00845  การกู้หุ้น  (1/76) ดอกแก้ว 24 เม.ย. 2558
   
 

 
 
   
 
คณะจากธ.ออมสิน ได้เข้าพบคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อจัดโครงการอบรมวินัยทางการเงินและสร้างอาชีพเสริมฯ
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ณ โรงแรมราชมังคลาพา
 
   
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2558
 
   
 
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 23 มีนาคม 2558
 
   
 
ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 14 มีนาคม 2558
 
   
 
ประชุมกิจกรรมส่งเสริมการออม 14 มีนาคม 2558
 
   
 
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่และการเปิดทำการวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
 
   
 
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี57 14 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลาเขต2
 

 

 
  • นายวีระ ฤทธิ์เทวา

    ประธานกรรมการ

  • นายพชร มิ่งแก้ว

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • ดร.ชูสิน วรเดช

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
   ใบเสร็จประจำเดือนในเว็บไซต์เป็นเพียงใบเสร็จที่ใช้ตรวจสอบเท่านั้น ใบเสร็จฉบับจริงสหกรณ์ส่งไปยังต้นสังกัดของสมาชิกครับ

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,การลงทุน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ หุ้น, เงินฝากค้ำประกัน

6.00
5.50
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.25
สหทวีสิน 4.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน 2.75
ครบ 6 เดือน 3.25
ครบ 12 เดือน 3.75
ครบ 24 เดือน 4.25
ครบ 36 เดือน 4.50
ครบ 48 เดือน 4.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ฝาก     100,000 -    299,999 2.75
ฝาก     300,000 -    599,999 3.00
ฝาก     600,000 -    999,999 3.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 4.00

 

 
  
 
 
 
Apycom jQuery Menus