กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 209,210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 220
  มือถือ 081-8980004
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 
 
วันนี้: 125 คน
ทั้งหมด: 411479 คน
 
 
 

 
 ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด
โดย: Khemjira วันที่:2017-12-15 10:41:56
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โดย: admin วันที่:2017-12-08 10:08:22
 ขอเชิญ ผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่วิสามัญ 3 ธ.ค. 60
โดย: admin วันที่:2017-11-24 10:58:22
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กกรม เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2560
โดย: Khemjira วันที่:2017-11-20 12:53:26
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: Khemjira วันที่:2017-11-20 11:21:22
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคม
โดย: Khemjira วันที่:2017-11-20 11:20:39
 ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
โดย: Khemjira วันที่:2017-11-14 16:30:19
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โดย: Khemjira วันที่:2017-11-03 10:03:33
 ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
โดย: admin วันที่:2017-10-25 16:33:47
 มติคณะกรรมการดำเนินการเรื่องการให้เงินกู้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน
โดย: admin วันที่:2017-10-25 16:32:33
 

   
02549  การโอนย้ายสังกัดที่ทำงาน  (0/2) 15 ธ.ค. 2560
02548  การจัดเงินสวัสดิการแก่สมาชิก  (0/4) ผู้ได้รับความเดือดร้อน 15 ธ.ค. 2560
02547  ปันผล  (0/22) 22993 14 ธ.ค. 2560
02546  ปันผล  (0/8) 22993 14 ธ.ค. 2560
02545  ทุนบุตรสมาชิก  (0/37) นายประสิทธิ์ กองอินทร์ 14 ธ.ค. 2560
02544  การเพิ่มหุ้น  (0/12) ทิชา 14 ธ.ค. 2560
02543  เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  (0/23) 14 ธ.ค. 2560
02542  การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจ  (0/34) นางสุรีย์. แก้วหนู 13 ธ.ค. 2560
02541  กู้ ฉฉ  (0/35) ครู 13 ธ.ค. 2560
02540  สอบถาม  (0/23) ครูตัวนิด 13 ธ.ค. 2560
   
 

 
 
   
 
บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 3 ธันวาคม 2560
 
   
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
 
   
 
คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำกัดเดินทางมาศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด นำข้าราชการครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงาน
 
   
 
กิจกรรมโครงการรักและห่วงใยหลังวัยเกษียณ
 
   
 
การประชุมอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด รับการตรวจประเมินผลโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
   
 
โครงการสหกรณ์สัญจรประชุมบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง
 
   
 
กิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
 
   
 
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 16 กันยายน 2560
 

 

 
  • นายเทียน ตันติวิริยภาพ

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

  • นายถนอม สุขคำ

    รองประธานกรรมการคนที่ 1

  • นายสุพัฒ แสงจันทร์

    รองประธานกรรมการคนที่ 2

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
   เรียนท่านสมาชิก ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกจะมีการอัพเดตสัปดาห์ละครั้ง หากสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์สัปดาห์นี้ ข้อมูลจะอัพเดตในเว็บไซต์สัปดาห์ถัดไปครับ
    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ,จัดหาทรัพย์สิน
พิเศษเพื่อการเคหะ
พิเศษ
เงินฝากค้ำประกัน
พิเศษหุ้นค้ำประกัน

6.00
5.50
5.25
5.50
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.00
สหทวีสิน 3.50
     เงินฝากประจำ
ครบ 12 เดือน 3.50
ครบ 24 เดือน 3.75
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
ฝาก     100,000 -    299,999 2.25
ฝาก     300,000 -    599,999 2.50
ฝาก     600,000 -    999,999 3.00
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 3.25
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.50

 

 
  
 
 
Apycom jQuery Menus
ADIDAS CLIMACOOL BOAT BREEZE ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT Nike Air Max 90 OG AIR JORDAN 4 CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR CLASSIC UNDER ARMOUR CURRY 2 AIR JORDAN 4 NIKE ROSHE RUN 1 NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE F?RFI ADIDAS ORIGINALS ZX 750 NIKE AIR MAX NIKE AIR HUARACHE ULTRA AIR JORDAN 6 FR ADIDAS ULTRA BOOST WOOL NIKE HUARACHE ULTRA BREATHE Adidas Tubular Nova Femme Reebok x Garbstore Instapump Fury NIKE AIR MAX 90 CAMO AIR FORCE 1 LOW PREMIUM CIP?K ASICS GT-2000 4 DAMEN LAUFSCHUHE